Sponsoring

Sponsoring

Help ons helpen 

De hulpverlening van onze vrijwilligers is gratis. Dat spreekt vanzelf, maar daarom zijn wij afhankelijk van fondsen, donateurs en bijdragen van partners met wie wij samenwerken. Met een financiële bijdrage maak je ons werk blijvend mogelijk. 

Investeren in SchuldHulpMaatje loont 

  • De persoonlijke begeleiding van onze maatjes voorkomt dat mensen schulden krijgen, of er onnodig dieper in wegzakken. 
  • Onze maatjes leren cliënten hoe je ook in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. 
  • Dat bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke kosten voor uitkeringen, woninguitzettingen, incassotrajecten en maatschappelijke dienstverlening. 

Waar is het geld voor nodig? 

De opleiding van maatjes is een belangrijke

kostenpost waar wij niet op willen bezuinigen! 

  • Elk nieuw maatje volgt een drie-daagse deskundigheidstraining. Deze wordt gegeven door Kiwa geregistreerde, norm Nen 8048 gecertificeerde schuldhulpverleners. 
  • Daarnaast ontwikkelt een maatje zich voortdurend met een e-learning programma, het Permanente Educatie Programma. 
  • Tenslotte leert het maatje binnen welke grenzen zijn bevoegdheden liggen, en over de juiste benaderingswijze van mensen met schulden. 

Kwaliteit is een belangrijke sleutel voor het effectieve optreden van onze SchuldHulpMaatjes. 

Doneren? 

De  Stichting SchuldHulpmaatje Apeldoorn is volledig afhankelijk van giften en donaties. 
Je kunt als particulier of ondernemer ook een bijdrage leveren! 

Interkerkelijke Stichting SchuldHulpmaatje Apeldoorn 
p/a Hofveld 527331 KE Apeldoorn 
 
IBAN NL33 RABO 0173 6317 89 

De Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, geregistreerd onder nr. 8517.80.441). 
Een gift is dus belastingaftrekbaar.