Over schulden

Het aantal mensen met schulden neemt toe.

De feiten op een rij: 

 • Ruim een half miljoen huishoudens heeft risicovolle schulden, d.w.z. ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen, hebben een creditcard-schuld. 
 • 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. 
 • 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst. 
 • Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen aflossen. 
 • In 2015 vroegen 90.400 mensen om schuldhulpverlening.
 • Hun gemiddelde schuld is € 42.900,- bij gemiddeld 14 schuldeisers. 

Gevolgen van schulden 

STRESS. Dat is wat een schuldenlast veroorzaakt die je niet kunt overzien. Wie onder hoge druk staat blokkeert en is niet meer in staat de juiste actie te ondernemen. Gebrek aan bandbreedte noemen we dat. Om een bekend voorbeeld te noemen; uit onmacht verdwijnt de post ongeopend in een la en de schuld groeit verder. 

De gevolgen van schulden zijn ingrijpend. Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, echtscheiding, fraudegevoeligheid, het speelt zich af achter talloze voordeuren. Zelfs zelfmoord komt voor. 

Wie hebben schulden 

Schulden zijn niet voorbehouden aan mensen met een minimum inkomen of een bijstandsuitkering. Dat beeld is achterhaald. Al zijn dit natuurlijk wel de meest kwetsbare groepen. 

Persoonlijke drama’s en tegenslagen, zoals werkloosheid, ziekte, echtscheiding of huis onder water kunnen ook bij mensen met een midden- of zelfs hoger inkomen financiële ellende veroorzaken. Ook ouderen die moeten rondkomen van alleen een AOW-uitkering hebben het vaak moeilijk. Hetzelfde geldt voor veel zzp’ers en studenten of pas afgestudeerde jongeren. Kortom, schulden raken alle lagen in de bevolking. 

Oorzaken 

Het leven is duur in Nederland. Met een minimum inkomen of uitkering is het een opgave om de touwtjes aan elkaar te knopen. Maar er zijn meer zaken die een rol spelen bij schulden. 

 • Het NIBUD geeft aan dat 75 procent van de Nederlanders geen overzicht heeft over de maandelijkse uitgaven. 
 • Lang niet iedereen spaart voor een appeltje voor de dorst. 
 • Onkunde bij het gebruik van het internet en een eigentijdse administratie veroorzaakt veel problemen. 
 • Veel mensen hebben niet nagedacht of geleerd hoe zij tijdig de bakens kunnen verzetten. Bij een vermindering van het inkomen, om wat voor reden dan ook, lopen zij financieel vast. 
 • Uit onmacht grijpen veel mensen niet in als de stapel onbetaalde rekeningen groeit. Daarbij blijkt schaamte een niet te onderschatten factor. We horen het steeds weer. Om deze reden vragen (te) veel mensen pas om hulp bij hun financiële problemen als het te laat is. (Verborgen Leed, SchuldHulpMaatje 2015) 

Wat bereiken we landelijk ?

Wat wij nog meer bereikten is gepubliceerd in onze jaarverslagen en overige publicaties

Een rapport van Regioplan over de winst van vrijwilligers bij schuldhulpverlening wijst uit dat elke geïnvesteerde euro in SchuldHulpMaatje er drie oplevert. Interessant voor gemeenten die worstelen met krappe budgetten. 

Niet alles is in cijfers uit te drukken 

Schuldhulpverlening is complex. En de situatie van mensen met schulden meestal ook. Zij komen er op eigen kracht niet uit. Een maatje helpt niet alleen, maar heeft ook tijd voor een luisterend oor. Wie heeft daar geen behoefte aan als hij in de problemen zit? 

“Had ik maar eerder om hulp gevraagd”, dat horen onze maatjes nogal eens. Want wie weer overzicht heeft en een plan om de schulden af te betalen, heeft veel minder stress en functioneert daardoor stukken beter. Daarna is iemand in staat om te leren hoe je de administratie bijhoudt en kan met het maatje nagedacht worden over het eigen financiële gedrag.  Het is natuurlijk niet in cijfers uit te drukken hoeveel schulden dat in de toekomst voorkomt. 

De dankbaarheid van mensen die hulp krijgen van een maatje is groot. Zij staan niet langer alleen voor het oplossen van hun zorgen.

Wat bereiken we in Apeldoorn 

In Apeldoorn komen de hulpvragen binnen via onze website. Het gaat daarbij om aanmeldingen die men zelfstandig doet, maar ook om verwijzingen, waarbij bijvoorbeeld de schuldhulpverlening van de gemeente Apeldoorn de hulpvraag bij ons meldt. Tenslotte komen er nog hulpvragen binnen via ons landelijk steunpunt. 

2017 2018 2019 2020 2021
Aantal hulpvragen 140 179 209 170126
Ingetrokken/geannuleerd 36 36 6011
Doorverwezen 123
Aantal vrijwilligers 45 39 46 4741

Feiten en cijfers 

Handige links 

Voor een nadere toelichting op deze cijfers verwijzen we graag naar ons volledige jaarverslag: zie “Over ons”.